Overblijven

Als u uw kind structureel wil laten overblijven kunt u een digitaal aanmeldingsformulier aanvragen via het e-mailadres van de overblijf/broodschool: wegwijzerbroodschool@hotmail.com (dit is tevens het e-mailadres voor alle vragen omtrent overblijven/broodschool).

Voor losse overblijfmomenten kunt u de naam van uw kind noteren in de map, deze ligt op het bureau in de lerarenkamer.
Om aan een wettelijke bezetting van de overblijfmedewerkers te voldoen, staan de structurele kinderen alvast op de lijst genoteerd en waarderen wij het bijzonder als u uw kind, dat eenmalig komt, op tijd op de lijst noteert.

De coördinator van de overblijf beheert het e-mailadres en verzorgt de verwerking van de betalingen en de planning van de overblijfmedewerkers. Alle overblijfmedewerkers hebben Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en we voldoen als team aan de wettelijke eis van scholing.